Realizace staveb

V případě, že jsme Váš dům navrhovali, dostali jste jako přílohu projektové dokumentace také závazný nabídkový rozpočet na realizaci hrubé stavby a orinetační rozpočet na dokončení. Pokud si přinesete, nebo pošlete (lze samozřejmě i e-mailem, nejlépe v pdf, nebo dwg formátu) projekt vlastní, jsme schopni Vám tyto rozpočty zpracovat do dvou dnů. Rozpočet hrubé stavby je skutečně závazný a pokud není v průběhu stavby měněno její zadání, je cena fixní a nikdy není překročena. Správné stanovení ceny u rozpočtu na dokončení stavby hodně záleží na podrobnosti projektu, případně vaší specifikaci materiálů a technologií. Většinou však před zahájením stavby nejsou známy zejména konkrétní obklady, dlažby, podlahové krytiny, kuchyňská linka, přesné řešení zábradlí apod. Hodně našich zákazníků také využívá možnosti si část těchto prací zajišťovat sami. Snažíme se tedy dosadit do těchto položek předpokládaný standard, aby bylo zřejmé, s kolika penězi se na tu kterou položku počítá.
V případě vzájemné dohody o ceně a harmonogramu prací následuje podpis smlouvy o dílo a předání staveniště. Přesné umístění stavby je zajištěno geodetickým zaměřením oprávněnou osobou – geodetem. Ten o tom vyhotoví „Protokol o umístění stavby“, který je po dokončení stavby přílohou ke kolaudačnímu řízení. Následují zemní práce, základy se všemi prostupy a rozvodem ležaté kanalizace pod objektem. Hrubá stavba je většinou záležitostí 2-3 měsíců, podle velikosti a složitosti stavby.

I v tomto případě se snažíme co nejvíce vyhovět Vašim požadavkům a představám. Individuální přístup je zárukou toho, že konečný výsledek bude vypadat přesně podle Vašich představ.

Klíčová slova: , , , ,

PŘIDAT KOMENTÁŘ

You must be logged in to post a comment.