Vytápění infrapanely – princip

Princip sálavého vytápění pomocí infrapanelů

V současné době používané způsoby vytápění pomocí otopných těles (radiátorů) ohřívají vzduch a následně prostřednictvím cirkulujícího vzduchu člověka a okolní prostředí. Při tomto způsobu vytápění jsou konstrukční prvky domu a bytu vždy chladnější než vzduch v místnostech, vzduch v místnosti cirkuluje, víří prach a na chladných částech obvodových stěn se pára obsažená ve vzduchu sráží a společně s prachem vytvářejí ideální prostředí pro vznik plísní.
Princip infračerveného vytápění je velmi jednoduchý. Infrapanely odevzdávají teplo do prostoru v první řadě sáláním – 80% energie je přetvářeno na infračervenou energii o vlnové délce 7-10 µm a 20% na klasické konvekční teplo. Infračervená energie se po dopadu na jakékoliv pevné těleso mění v teplo – ohřívá všechny předměty, které jsou této energii vystavené. A důležité jsou tedy především materiály, které jsou schopné toto teplo naakumulovat (zděné stěny, betonové stropy, betonové podlahy apod.) a sekundárně ho vracejí do vytápěného prostoru. Svojí teplotou tím určují tepelnou pohodu v místnosti. Právě ve schopnosti materiálů akumulovat „infrateplo“ spočívá princip nízkoteplotního infračerveného vytápění.

Pravidlo tepelné pohody.
Rozdíl povrchové teploty pevných objektů (stěn, podlah, oken, dveří a vybavení místnosti) a teploty vzduchu by neměl být větší než 4°C. Součet těchto teplot, by se měl pohybovat okolo 38°C.
Když je teplota povrchu stěny 18°C, stačí nám vytápět místnost na 20°C a budeme se cítit příjemně. Když je teplota povrchu stěny 14°C, musíme vytápět místnost až na 24°C, protože jinak budeme mít pocit chladu.
V čem tkví úspory energie?

1. rovnoměrné rozložení teploty v prostoru, při běžné výšce obytného prostoru 2,65m není rozdíl teplot mezi stropem a podlahou větší než 2°C.
Při klasickém způsobu vytápění to může být až 8°C.
2. je známá skutečnost, že když zvýšíme teplotu o 1°C, tak to má za následek zvýšení energií o min. 6%. Další stupeň navíc je o dalších 6%. Výsledkem není součet 12%, ale ze 106% dalších 6% navíc. V konečném důsledku zvýšení teploty o 3°C znamená zvýšené náklady na vytápění o téměř 20%.!

Úspora sálavým vytápění dosažená tím, že prostorová teplota proti běžným tepelným systémům, při zachování stejného pocitu tepla, může být snížená o 2-3°C.
Náklady na vytápění kvalitními infrapanely jsou srovnatelné s tepelným čerpadlem při nesrovnatelně nižší pořizovací ceně a nesrovnatelně menším nárokům na prostor. Vytápění zemním plynem je o 50% nákladnější, vytýpění přímotopnými panely je dražší o 250% (viz. tabulka)
3. ohřev prostoru v přechodném odbobí (jaro, podzim) když potřebujeme na několik hodin dosáhnout tepelnou pohodu, zajišťuje sálání efektivně a hlavně rychle s vysokou setrvačností naakumulovanéh tepla.

Výhody infračerveného vytápění

PROSTOROVÉ KLIMA

Pocit tepla jako při kachlových kamnech
Minimální úbytek kyslíku a vlhkosti vzduchu, nejsou potřebné zvlhčovače vzduchu
Hygienické – nedochází k víření prachu
Rychlá přizpůsobivost teploty k Vašim požadavkům
Tím, že prohřívá stěny, zabraňuje kondenzaci vody a tvorbě plísní
Žádný elektrosmog, topná media u kvalitnějších výrobků nejsou kovová ale karbonová

FUNKČNOST
Šetří místo, zvyšuje užitkovou plochu.
Jednoduchá montáž, možnost dokupovat samostatně podle potřeby.
Žádné kotle, komíny, palivo, údržba, potrubí, zamrzání vody, koroze, odvzdušňování.
Možné použít také na vysoušení místností.
Vysoká provozní bezpečnost
Jednoduchá obsluha a regulace pomocí digitálních a nebo mechanických termostatů
Přesně vypočítatelná a kontrolovatelné spotřeba elektrické energie ,možnost měření zvlášť pro každý prostor, nebo pro každé těleso.
Je možné začlenit do jakéhokoliv prostředí
Zajímavý a moderní design
Čisté a zdravé prostředí v pohodlí Vašeho domova
NÁKLADY
Výrazně nižší pořizovací náklady a další úspory absencí kotle, komína, teplovodních rozvodů
Nižší provozní náklady v porovnání s běžnými teplovodními systémy
Vytápění zemním plynem je o 50% nákladnější, vytýpění přímotopnými panely je dražší o 250% -viz srovnávací tabulka

Nevýhody infračerveného vytápění

v každé místnosti, v které je potřebný ohřev, je nutné mít vytápěcí panel, teplo se nešíří z místnosti do místnosti jako při běžném vytápění
pokud budova nemá dostatek akumulačních stěn (prosklené, sendvičové či velice děrované stěny…), potom je možné umístit infračervená topná tělesa na stropy a k akumulaci dochází v podlaze, kde ale nesmí být koberec.
velmi zhoršené podmínky vytváří pro infratopení trvale vysoká vlhkost zdiva (občasná vlhkost se řeší právě s jediným topením a to s infratopením)

Klíčová slova: , , ,